MasterBudowa

Magazyn Budowlany

W otaczającej nas architekturze co dzień stykamy się z różnego rodzaju rozwiązaniami, jeśli chodzi dachy budynków. Pomijając wymyślne, asymetryczne konstrukcje, zwieńczające nowoczesne budowle, dachy można podzielić na płaskie i skośne. Nie można jednoznacznie stwierdzić, które z tych rozwiązań jest lepsze, ponieważ, oprócz aspektu wizualnego, przy doborze odpowiedniego dachu, należy wziąć wiele innych czynników, m. in.: lokalizację budynku i korelację z różnymi strefami opadów (deszcz, śnieg), uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy też docelowe funkcje/zabudowy połaci dachowej (balkony, tarasy, montaż anten itp.).

Dachy skośne można podzielić na jedno-, dwu- i wielospadowe. Im bardziej skomplikowana konstrukcja, tym większe koszty towarzyszące wykonaniu dachu oraz wyższe ryzyko popełnienia błędów wykonawczych. Dachy skośne najczęściej spotyka się na terenach podgórskich. co związane jest to z większymi, niż przeciętne, opadami śniegu. Skośna konstrukcja dachu pozwala bezpiecznie rozłożyć siły naporu opadu, a także nie sprzyja zaleganiu i nawarstwianiu się śniegu. Z pewnością dzięki skośnym dachom budynek jest ciekawszy architektonicznie, natomiast im prostsza konstrukcja połaci dachowej, tym niższe koszty eksploatacji. Ma to związek z mniejszą kubaturą wewnętrznej przestrzeni domu, którą trzeba ogrzać. Należy zwrócić jednak uwagę, że im mniej spadzisty dach, tym dłuższy czas zalegania bądź spływu dla opadów, co z kolei sprzyja różnym przeciekom do wnętrza budynku. Dachy płaskie powinny być poddawane częstszej kontroli, z uwagi na możliwość gromadzenia się na nim śniegu (konieczność regularnego odśnieżania), jak również liści czy gałęzi, które dodatkowo mogą utrudniać odprowadzenie wód opadowych. Zaletą płaskich dachów jest za to możliwość zaadaptowania go na taras i zagospodarowanie na dodatkową przestrzeń użytkową. 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.